<< Back        Product : รุ่น ZX7032
รุ่น ZX7016
รุ่น ZX7025
ZX7032
รุ่น ZX7045

Type : Drilling/Milling
Download Document :

 

รายละเอียดเครื่องเจาะ/มิลลิ่ง รุ่นZX7032
สามารถเจาะงานได้โตสุด
31.5 มม
สามารถปาดหน้างานได้โตสุด  
76 มม
สามารถกัด(มิลลิ่ง)งานได้โตสุด
20 มม
ระยะการหมุน
405 มม
ระยะห่างสูงสุดจากหัวเครื่องถึงโต๊ะมิลลิ่ง
460 มม
ชนิดของแกนเพลา
MT3 R-8
ระยะช่วงชักของแกนเพลา
130 มม
ขนาดของแกนเพลา
75 มม
หัวหมุน
360 องศา
ขนาดของเสาเครื่อง
115 มม
ความสูงรวม (ไม่รวมขาตั้ง)
1100 มม
ความสูงของขาตั้งเครื่อง
760 มม
ความยาว
1018 มม
ความกว้าง
1010 มม
มอร์เตอร์
1-1/2 แรงม้า - 2 แรงม้า
ความเร็วของแกนเพลา                        50 Hz
                                                     12S
                                                     60 Hz
100-2080(4 ขั้ว) (75-1685 6 ขั้ว)

120-2500 (4 ขั้ว) (95-2020 6 ขั้ว)
อุปกรณ์มาตรฐาน
3" ใบตัด 5/8" หัวจับดอก 3-1/2" ปากกาจับมุม
ระยะการเคลื่อนที่ไป-กลับของโต๊ะมิลลิ่ง
175 มม
ระยะการเคลื่อนที่ซ้าย-ขวาของโต๊ะมิลลิ่ง
500 มม
พื้นที่ทำงานของโต๊ะมิลลิ่ง
730 x 210 มม
น้ำหนักรวม
300 กก
ปริมาตรเครื่อง
27.2 คิว
อุปกรณ์พิเศษ
ชุดผ่อนกำลังสำหรับป้อนแกนเพลา
ชุดผ่อนกำลังสำหรับป้อนตามแนวโต๊ะ
สวิทซ์ต๊าป
สวิทซ์เดินหน้า-ถอยหลัง
สวิทซ์ไฟฟ้า
สวิทซ์ฉุกเฉิน
หัวจับดอกสว่าน
หลอดไฟ
23 ความเร็วรอบ (มอร์เตอร์ 2 ความเร็วรอบ)
เสาขยายเพิ่ม
ชุดรัดสาย