สมัครงาน


   
บริษัท ออลอาร์ม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเจาะ เครื่องตัด
เครื่องพับ เครื่องม้วน เครื่องเลื่อยสายพาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 

      สำนักงานตั้งอยู่ที่ 100/7-10 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ
ชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้ามายาวนาน


 

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

1. พนักงานขาย เครื่องจักรอุตสาหกรรม                  
? เพศชาย/หญิง,? ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา,? สามารถสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

2. พนักงานธุรการ                                                    

? เพศชาย/หญิง,? ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา,? สามารถสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

3. พนักงานฝ่ายเซอร์วิส เครื่องจักรอุตสาหกรรม       

? เพศชาย,? ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
? มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. พนักงานขับรถ                                                    
? เพศชาย,? ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา,? มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 หรือ 3,? มีประสบการณ์การขับรถโฟค์ลิฟ รถบรรทุกติดเครน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

บริษัทมีเงินเดือนประจำพร้อมสวัสดิการอาทิ

-ประกันสังคม
-โบนัส
-เบี้ยขยัน
-ค่าเล่าเรียนบุตร
-ค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ :

Tel: 02-9415577 

       085-0701289     
e-mail: 
info@allarm.co.th

web: http://www.allarm.co.th