<< Back        Product : AA6246FX750, 1000, 1500, 2000
เครื่องกลึง LATHE MACHINE
AA6125FX500
AA6232FX750, 910, 1000
รุ่น AA6128FX610

Type : Lathe
Download Document :

 

Model . AA6246FX750, 1000, 1500, 2000
ประสิทธิภาพเครื่องกลึง
 
 ระยะหมุนเหนือแท่นกลึง
460 มม 
 ระยะหมุนเหนือแท่นเลื่อน
 224 มม
 ระยะหมุนภายในช่องกลึง x ความกว้าง
 640x240 มม
 ความสูงของศูนย์กลางแท่นกลึง
 230 มม
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางแท่นกลึง 760 มม/ 1010 มม / 1510 มม / 2010 มม
ความกว้างของแท่นเลื่อน 300 มม
ส่วนของเครื่องตัดสูงสุด 25 มม x 25 มม
ระยะเคลื่อนที่รวมของแท่นเลื่อนด้านขวาง 290 มม
ระยะเคลื่อนที่รวมของแท่นเลื่อนด้านบน 128 มม
   
หัวเครื่องกลึง  
ขนาดรูแกนเพลา 58 มม 
หัวแกนเพลา D1-6"
ชนิดรูแกนเพลา M.T. No.6 x No.4
จำนวนความเร็วรอบแกนเพลา 12
ช่วงความเร็วรอบแกนเพลา 25-2000 รอบ / นาที
   
การเปลี่ยนเกียร์ และ ชุดป้อน  
ขนาดกลึงเกลียวแบบนิ้ว 4-60 TPI
ขนาดกลึงเกลียวแบบเมตริก 0.4 - 7 มม
การป้อนแนวยาวแบบเมตริก 0.0527 - 1.2912 มม / รอบ
การป้อนแนวขวางแบบเมตริก 0.014-0.3448 มม / รอบ
   
การทำเกลียว และ ชุดป้อน  
ขนาดเกลียวนำและการกลึงเกลียว 35 มม x 4TPI หรือ ระดับ 6 มม
ขนาดกลึงเกลียวแบบนิ้ว 2-112 TPI (60Nos)
ขนาดกลึงเกลียวแบบเมตริก 0.1-14 มม (40Nos)
ขนาดของพิชส์ 4-112 TPI (50Nos)
โมดูลของพิชส์ 0.1-7 มม (34Nos)
การป้อนแนวยาวแบบนิ้ว 0.0011?-0.0633 นิ้ว/รอบ (42Nos)
การป้อนแนวยาวแบบเมตริก 0.031-1.7 มม/รอบ (42Nos) 
การป้อนแนวขวางแบบนิ้ว 0.00033?-0.01837 นิ้ว/รอบ (42Nos)
การป้อนแนวขวางแบบเมตริก 0.014-0.748 มม/รอบ (42Nos) 
   
ท้ายเครื่องกลึง  
ขนาดของชุดจับเพลาท้ายเครื่องกลึง 60 มม 
ชนิดของชุดจับเพลาท้ายเครื่องกลึง M.T. No. 4
ระยะเคลื่อนที่สูงสุดของท้ายเครื่องกลึง 123 มม 
   
มอเตอร์  
มอร์เตอร์ขับแกนเพลา  4 ขั้ว, 3 เฟส

5 แรงม้า หรือ7.5 แรงม้า
 มอเตอร์ขับปั๊มหล่อเย็น 2 ขั้ว, 3 เฟส

1/8 แรงม้า
   
ขนาด และ น้ำหนัก  
ความต้องการพื้นที่ว่างของเครื่องกลึง 1920X1040X1340 / 2170X1040X1370 มม

2720X1040X1370 / 3220X1040X1370 มม 
ขนาดลังบรรจุเครื่อง 2050X1120X1620 / 2250X1120X1620 มม
  2800X1120X1620 / 3300X1130X1620 มม
น้ำหนักสุทธิ 1530/1670/1920/2070 กก
น้ำหนักรวม 1815/1980/2265/2450 กก