<< Back        Product : รุ่น HQ500
รุ่น HQ500
QA 32 - 8A
รุ่น QA 32 - 8A
HQ500

Type : Multi-Purpose
Download Document :

เครื่องจักรอเนกประสงค์ รุ่น  HQ500
การกลึง
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางแท่นกลึง
500 มม
ระยะหมุนเหนือแท่นกลึง
420 มม
ระยะเคลื่อนที่สูงสุดตามแนวยาว
460 มม
ระยะเคลื่อนที่สูงสุดตามแนวขวาง
200 มม
ชนิดของแกนเพลา
M.T. 4
ระยะเคลื่อนที่ของยันศูนย์ท้ายเครื่องกลึง
75 มม
ชนิดของยันศูนย์ท้ายเครื่องกลึง
M.T. 3
ขนาดรูแกนเพลา
28 มม
ความเร็วรอบแกนเพลา
7 จังหวะ 160 ? 1360 รอบ/นาที
ขนาดเกลียวนำ และการกลึงเกลียวเมตริก
6 T.P.I./4 มม
การกลึงเกลียวนิ้ว
4-120 T.P.I./0.2-6 มม
การกัด และ การเจาะ
ชนิดแกนเพลา
M.T.3
ระยะเคลื่อนที่แกนเพลา
110 มม
ระยะห่างสูงสุดระหว่างศูนย์แกนเพลากับเสาเครื่อง
285 มม
ระยะห่างสูงสุดระหว่างหัวเครื่องกับโต๊ะกัด/เจาะ
306 มม
ความเร็วรอบแกนเพลา
16 จังหวะ 120-3000 รอบ/นาที
ขนาดโต๊ะกัด/เจาะ
475 X 160 มม
ประสิทธิภาพในการเจาะ
22 มม
ประสิทธิภาพในการเจาะ
28 มม
ขนาดของอุปกรณ์จับใบมีดกัด
80 มม
รายละเอียดอื่นๆ
กำลังไฟหลักมิเตอร์
0.55 กิโลวัตต์
มอเตอร์สำหรับกัด/เจาะ
0.55 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้า
ตามความต้องการของลูกค้า
ความถี่ไฟฟ้า
ตามความต้องการของลูกค้า
น้ำหนักสุทธิ
230 กก
น้ำหนักรวม
275 กก
ขนาดเครื่องโดยรวม
1270 X 610 X 955 มม
ขนาดบรรจุลัง
1130 X 590 X 1110 มม