<< Back

เครื่องจักรงานโลหะแผ่น


Features


เครื่องตัดพับม้วนไฟฟ้า 3 IN 1-1320


ปั๊มสวิทย์เท้ารุ่น JB04-1


ปั๊มสวิทย์เท้า JB04-2


เครื่องพับมือรุ่น W2.5X1220


เครื่องกดพับรุ่น HPB-790


เครื่องพับไฮดรอลิครุ่น AA67Y-40/1600


เครื่องกดพับรุ่น HPB-1010, 1500


เครื่องตัดไฮดรอลิครุ่น QC12Y-6x2500


เครื่องตัดไฟฟ้า Q11-4x2500


เครื่องตัดไฟฟ้ารุ่น Q11-3X1300


เครื่องตัดเท้าเหยียบ Q01-1.5X1320


เครื่องพับมือรุ่น W2.5X2540


เครื่องบากมุม HN-4


เครื่องกดอัด HP-63


เครื่องกดอัด HP-50


เครื่องม้วนไฟฟ้า รุ่น ESR 1020x2


เครื่องม้วนไฟฟ้า รุ่น ESR-1300X4.5


เครื่องปั๊มโลหะ J23


เครื่องม้วนไฟฟ้า รุ่น ESR-1300X1.5E