สอนการใช้เครื่อง CNC และ CAD/CAM    

สอนการใช้เครื่อง CNC และ CAD/CAM

เนื้อหาที่สอนใน 1 Course
ความสำคัญของเครื่อง CNC ในงานอุตสาหกรรม
แรงที่เกิดขึ้นในการตัดเฉือนวัสดุ
การเลือกใช้ Tool ในการตัดเฉือนงานให้เหมาะสม
การเลือกความเร็วตัด, ความเร็วรอบ, อัตราการป้อนให้ถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวัสดุตัดเฉือน
ระบบโคออดิเนทแบบ 2 แกน และ 3 แกน
การกำหนดทิศทางของแนวแกนในเครื่อง CNC
ความแตกต่างระหว่างจุดศูนย์ของเครื่องกับจุดอ้างอิงและจุดศูนย์ของโปรแกรม
กำหนดพิกัดการเคลื่อนที่ในระบบวัดแบบสมบูรณ์และแบบต่อเนื่อง
คำสั่ง G Code ในงานกัด CNC
คำสั่งช่วย M Code ในงานกัด CNC
เขียนโปรแกรมงานกัด CNC โดยใช้คำสั่ง G Code, M Code
คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Auto CAD MechanicalDesktop
สร้างรูปพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical Desktop
เพื่อประยุกต์ใช้ในงานกัด CNC
คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมที่ใช้สร้างเส้นทางเดินมีด
สร้างคำสั่ง G Code แบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสร้างเส้นทางเดินมีด
การส่ง File G Code เข้าเครื่อง CNC
ความหมายของปุ่ม Control ต่าง ๆ ในเครื่อง CNC
การ Set Reference ของเครื่องให้สัมพันธ์กับโปรแกรม
การ Operate เครื่อง CNC Machining Center Millingลักษณะการเรียนการสอน
เรียนด้วยอุปกรณ์จริง เครื่องมือจริง เครื่องจักรจริง
ห้องเรียนติดแอร์
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียนทุกคน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
เครื่อง CNC Machining Center 4 เครื่อง ใช้ Control Mitsubishi 1 เครื่อง
การสอนแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 20 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง
เมื่อศึกษาจบแล้วผู้เรียนทุกคนจะได้รับใบผ่านการฝึกอบรมทุกคน
รับรองผลการเรียน ต้องปฏิบัติงานได้จริง


เมื่อจบหลักสูตร
สามารถใช้โปรแกรม CAD/CAM พื้นฐานได้
สามารถกัดชิ้นงานจากแบบ 2D และ 3D ได้
เข้าใจการควบคุมเครื่องจักร CNC Machining Center, Milling Center


 

           Copyright 2005  All Arm Co., Ltd  . All rights reserved.